+ Chương trình CNSH đại trà: 

Các tổ hợp xét tuyển: Toán - Lý - Hoá, Toán - Lý - Sinh, Toán - Hoá - Sinh
Điểm xét tuyển: 18

+ Chương trình CNSH chất lượng cao:
Các tổ hợp xét tuyển: Toán - Lý - Anh, Toán - Hoá - Anh, Toán - Sinh - Anh
Điểm xét tuyển: 18

+ Chương trình cử nhân quốc tế:
Các tổ hợp xét tuyển: Toán - Lý - Anh, Toán - Hoá - Anh, Toán - Sinh - Anh
Điểm xét tuyển: 16

 

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Văn phòng Bộ môn Công nghệ Sinh học – Phòng Bio 110, Tòa nhà A1 - Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028-3724.5163 hoặc 028-3724.5164 - Email: bmcnsh@hcmuaf.edu.vn - Website: http://biotech.hcmuaf.edu.vn

Mời bạn đặt câu hỏi !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên   Email /Fb/Điện thoại:
Nội dung:

Số xác nhận : chín bốn bảy hai năm

Xem trả lời của bạn !